Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu Sołectwa

Ankieta:


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutu Sołectwa

Punkt konsultacji zakończony: 2022-06-24

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekty statutów

Opiniowanie dokumentu:


Projekty statutów

Punkt konsultacji zakończony: 2022-06-24

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry