Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna dotycząca projektów statutów Sołectw w Gminie Koniecpol

  Zarządzenie Nr 83 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 24 maja 2023 roku

  Termin: 2023-05-26 - 2023-06-12

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Zmiana nazwy ulicy "Nad brudną wodą" w Koniecpolu

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy „Nad brudną wodą” w Koniecpolu.2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat nazwy ulicy na jedną z nazw zaproponowanych w ankiecie konsultacyjnej.

  Termin: 2023-03-06 - 2023-03-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna dotycząca propozycji nazwy ulicy do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu

  Dotychczas wnioskowany odcinek drogi nie posiadał żadnej nazwy. Ponieważ przy wnioskowanej ulicy budowane jest przedszkole gminne nadanie nazwy ulicy jest celowe i w pełni uzasadnione, ponadto pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej.

  Termin: 2023-03-02 - 2023-03-15

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

  Termin: 2022-10-12 - 2022-11-04

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna dotycząca projektów statutów Sołectw w Gminie Koniecpol

  Statuty Sołectw: Aleksandrów, Dąbrowa, Kuźnica Grodziska, Kuźnica Wąsowska, Luborcza, Łabędź, Łysaków, Łysiny, Michałów, Oblasy, Okołowice, Piaski-Pękowiec, Radoszewnica, Rudniki, Rudniki-Kolonia, Stanisławice, Stary Koniecpol, Teodorów, Wąsosz, Wólka, Zagacie, Załęże, Zaróg.

  Termin: 2022-06-09 - 2022-06-24

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

  Termin: 2021-10-20 - 2021-11-10

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Koniecpol

  Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat zniesienia nazwy urzędowej w/w miejscowości które nie obowiązują w obecnym nazewnictwie i dotyczyć będą odpowiednio mieszkańców :-wsi Wąsosz-wsi Radoszewnica-wsi Stary Koniecpol

  Termin: 2021-04-21 - 2021-04-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

  Termin: 2020-10-29 - 2020-11-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie statutu Sołectwa Teresów

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie statutu Sołectwa Teresów

  Termin: 2020-09-23 - 2020-09-30

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry