Miasto i Gmina Koniecpol informuje, że zgodnie z zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

1. administratorem Danych jest Miasto i Gmina Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Miasto i Gmina Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol lub umig@koniecpol.pl;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda;
4. dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony;
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym;
6. informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
7. informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

  Polityka cookies

Platforma KS korzysta z sesyjnych cookies (ciasteczek). Cookie stosuje się w celu oznaczenia komputera Uczestnika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do Platformy KS. W cookie przechowywane są informacje ułatwiające poruszanie się po serwisie, zapamiętujące ustawienia Uczestnika itp. Cookie nie identyfikuje Uczestnika i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Elementy serwisu używają również „trwałych cookies”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki, pozostają w komputerze Uczestnika do czasu ich usunięcia. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie komputera i przeglądarki, nie są niebezpieczne, a programy antywirusowe nie interpretują ich jako zagrożenie.


Jeżeli Uczestnik nie chce wykorzystywać cookies, może ustawić swą przeglądarkę na ich odrzucanie lub każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania cookie na komputerze Uczestnika. Wyłączenie obsługi cookie przez przeglądarkę, wyłączy niektóre funkcje Platformy KS lub utrudni normalne z niej korzystanie.

Do góry